आयपीडी डॉक्टर पॅनेल

अनु क्रमांक डॉक्टरचे नाव दिवस वेळ
1 डॉ अरुण कुमार सोमवार, बुधवार आणि शुक्रवार दुपारी 4 ते संध्याकाळी 6.00 वाजता
अनुक्रमांक डॉक्टरचे नाव दिवस वेळ
1 डॉ. केदार पाटील गुरुवार 9: 00 ते सकाळी 10:30 वाजता
बॅरीट्रिक आणि अॅडव्हान्सड जीआय लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, जी ओन्को सर्जरी मंगळवार 9: 00 ते सकाळी 10:30 वाजता
अनुक्रमांक डॉक्टरचे नाव दिवस वेळ
1 डॉ. सी. कोप्पिकार मंगळवार आणि गुरुवारी फक्त नियुक्तीद्वारे दुपारी 12 ते दुपारी 2
2 डॉ. उपेंद्र धर मंगळवार आणि गुरुवारी फक्त नियुक्तीद्वारे दुपारी 12 ते दुपारी 2
अनुक्रमांक डॉक्टरचे नाव दिवस वेळ
1 डॉ. मधुसूदन आसवा रविवार रात्री 11 ते दुपारी 1 वाजता
2 डॉ. डी. जी. अडवाणी मंगळवार दुपारी 12 ते दुपारी 2
3 डॉ. हस्मुख गुजर सोमवार व शुक्रवार दुपारी 12 ते दुपारी 2
4 डॉ. अजित मेहता शनिवार दुपारी 12 ते दुपारी 2
5 डॉ. कृष्ण धूत बुधवार
रात्री 6 ते संध्याकाळी 8 वाजता
6 डॉ. सचिन लकडे शुक्रवार रात्री 6 ते संध्याकाळी 8 वाजता
7 डॉ. गौरव गणेशवाला बुधवार दुपारी 12 ते दुपारी 2
8 डॉ. प्रसाद शाह गुरुवार दुपारी 2 ते दुपारी 4 वाजता
अनुक्रमांक डॉक्टरचे नाव दिवस वेळ
1 डॉ. स्वप्निल कर्ण मंगळवार रात्री 6 ते संध्याकाळी 8 वाजता
अनुक्रमांक डॉक्टरचे नाव दिवस वेळ
1 डॉ. मेहेंद्र कावेडिया गुरुवार सकाळी 9 वाजता सकाळी 10 वाजता
2 डॉ. लक्ष्मीकांत काटेकवार सोमवार व शुक्रवार रात्री 8 ते संध्याकाळी 10
3 डॉ. वृषली जी. खेडे सोमवार व बुधवार दुपारी 2 ते दुपारी 4 वाजता
अनुक्रमांक डॉक्टरचे नाव दिवस वेळ
1 डॉ. हेमा जैन मंगळवार आणि शनिवार सकाळी 10 ते संध्याकाळी 12
2 डॉ. विकस मंटोल सोमवार / गुरुवारी दुपारी 12 ते दुपारी 2
3 डॉ. निशा पारीख मंगळवार, गुरुवार व शुक्रवार रात्री 1:30 ते दुपारी 3:00 वाजता
4 डॉ. स्वामी शिरसीकर शनिवार 04 दुपारी 06.00 वाजता
5 डॉ. शिरीन पूनावाला सोमवार 04 दुपारी 06.00 वाजता
अनुक्रमांक डॉक्टरचे नाव दिवस वेळ
1 डॉ. सी. राव बुधवार 10 am to 12 pm
2 डॉ योगेश कदम गुरुवार 10 am to 12 pm
3 डॉ. प्रवीश ऍडलिंग शनिवार 10 am to 12 pm
अनुक्रमांक डॉक्टरचे नाव दिवस वेळ
1 डॉ. सीमाब शेख सोमवार, गुरुवार आणि शनिवार 12 pm to 2 pm
2 डॉ प्रवीण भोसले मंगळवार, शुक्रवार व रविवार 12 pm to 2 pm
3 डॉ. सुमित भट्टी बुधवार 12 pm to 2 pm
4 डॉ मारिया मोतीवाला बुधवार व शुक्रवार 02 pm to 4 pm
5 डॉ. प्रशून मिश्रा
सोमवार, शुक्रवार 06 pm to 8 pm
6 डॉ रश्मी चौहान मंगळवार 06 pm to 8 pm
7 डॉ. निलेश मडकीकर बुधवार, शनिवार व रविवार 06 pm to 8 p
अनुक्रमांक डॉक्टरचे नाव दिवस वेळ
1 डॉ संजीव बक्षी बुधवार 12 pm to 2 pm
अनुक्रमांक डॉक्टरचे नाव दिवस वेळ
1 डॉ सोनाली भोजाने मंगळवार आणि शुक्रवार 4 pm to 6 pm
अनुक्रमांक डॉक्टरचे नाव दिवस वेळ
1 डॉ. नचिकेत दुबेले मंगळवार गुरुवार 10 am to 12 pm अॅपद्वारे
2 संजय साळुंखे सोमवार ते शनिवार 02 pm to 04 pm
3 डॉ अश्विनी कुमार हंडा सोमवार ते शुक्रवार 06 pm to 08 pm By App
अनुक्रमांक डॉक्टरचे नाव दिवस वेळ
1 डॉ शुभदा देवस्कर Monday 10 am to 12 pm
2 डॉ. पद्म श्रीवास्तव बुधवार व शुक्रवार 10 am ते 12 pm
रविवार 12 pm ते 02 pm
3 डॉ. अमित शहा मंगळवार 10 am ते 12 pm
शनिवार 10 am ते 02 pm
4 डॉ. पायल नारंग मंगळवार आणि गुरुवारी 12 pm ते 02 pm
5 डॉ. शालिनी विजय गुरुवार व रविवार 04 pm ते 06 pm
6 डॉ मनीषा गौड मंगळवार 06 pm ते 08 pm
7 डॉ अर्चना बेल्वी बुधवार 04 pm ते 06 pm
शुक्रवार 06 pm ते 08 pm
8 डॉ. साळुंखे बुधवार व शनिवार 06 pm ते 08 pm
गुरुवार 08 am ते 10 pm
9 डॉ. निलोफर शेख सोमवार 06 pm ते 08 pm
गुरुवार 10 am ते 12 pm
10 डॉ वीणा तोडकर मंगळवार – गुरुवार 02 pm ते 04 pm
11 Dr. Anil Lonkar बुधवार व शुक्रवार 08 am ते 10 am
अनुक्रमांक डॉक्टरचे नाव दिवस वेळ
1 डॉ भरत दीक्षित सोमवार व गुरुवारी 10 am to 12 pm
2 डॉ कुणाल ओसवाल बुधवार, शुक्रवार आणि रविवार 10 am to 12 pm
3 डॉ अश्विन पोरवाल मंगळवार आणि शुक्रवार 12 pm to 02 pm
4 डॉ. शामा शेख सुर्वे शनिवार 02 pm to 04 pm
बुधवार 06 pm to 08 pm
5 डॉ हर्षवर्धन चौकुलकर मंगळवार आणि शुक्रवार 06 pm to 08 pm
6 डॉ. समीर बादामी Saturday 05 pm to 06 pm
7 डॉ प्रदीप शर्मा शनिवार 10 am to 12 pm
बुधवार 08 am to 10 am
अनुक्रमांक डॉक्टरचे नाव दिवस वेळ
1 डॉ. अमोल दुंब्रे बुधवार व शुक्रवार 10 am to 12 pm
अनुक्रमांक डॉक्टरचे नाव दिवस वेळ
1 डॉ. वासीदेव चरन बुधवार 04 pm to 06 pm
अनुक्रमांक डॉक्टरचे नाव दिवस वेळ
1 डॉ. अमित शहा मंगळवार 10 am to 12 pm
शनिवार 10 am to 02 pm
(नियुक्ती सोमवार 2 nd floor ivf dept ) 09 am to 02 pm
2 डॉ. जीवन चौधरी सोमवार, बुधवार व शुक्रवार 02 pm to 04 pm
3 डॉ वीणा तोडकर मंगळवार गुरुवार 02 pm to 04 pm
अनुक्रमांक डॉक्टरचे नाव दिवस वेळ
1 डॉ अरुण कांबळे सोमवार व गुरुवारी 10 am to 12 pm
2 डॉ. अभिजीत बेळगावकर बुधवार व शनिवार 10 am to 12 pm
3 डॉ. अमित मुजूमदार रविवार 10 am to 12 pm
4 डॉ अब्बास चोपडावाला मंगळवार 10 am to 12 pm
सोमवार व गुरुवारी 02 pm to 04 pm
बुधवार व शुक्रवार 08 am to 10 am
5 डॉ सुरेश नायक शुक्रवार 10 am to 12 pm
बुधवार 02 pm to 04 pm
6 डॉ मुनाफ इनामदार मंगळवार 04 pm to 06 pm
7 डॉ. अमित साकारिया बुधवार / शनिवार 06 pm to 08 pm
रविवारी 08 am to 10 am
अनुक्रमांक डॉक्टरचे नाव दिवस वेळ
1 डॉ दीपक कौल नियुक्तीद्वारे 0
2 डॉ. नितीन ओसवाल बुधवार 2 pm to 4 pm
अनुक्रमांक डॉक्टरचे नाव दिवस वेळ
1 डॉ. संतोष सोनटक्के बुधवार / शनिवार 02 am to 04 pm
2 डॉ. सुयोग्य दोषी शुक्रवार 10 am to 12 pm
सोमवार 01 pm to 03 pm
3 डॉ एन आर इचापोरिया मंगळवार गुरुवार 2 pm to 4 pm
4 डॉ अनिता नारायणस्वामी विक्रम बुधवार व शनिवार 04 pm to 06 pm
अनुक्रमांक डॉक्टरचे नावr दिवस वेळ
1 डॉ. चंद्रशेखर रमण सोमवार व गुरुवारी 06 pm to 08 pm
2 डॉ. आशिष चुग मंगळवार आणि शुक्रवार 06 pm to 08 pm
3 डॉ. महेंद्र चित्रे बुधवार 06 pm to 08 pm
4 डॉ. प्रशांत खंडेलवाल शनिवार 12 pm to 02 pm
5 डॉ विवेक बोन्डे गुरुवार 04 pm to 06 pm
अनुक्रमांक डॉक्टरचे नाव दिवस वेळ
1 श्रीनिवास अंबिक मंगळवार 2 pm to 4 pm
2 डॉ सुनील जवाळे सोमवार शुक्रवार 4 pm to 6 pm ON 5th FLOOR
3 डॉ महेश रोकेडे सोमवार, बुधवार व शुक्रवार 12 pm to 2 pm
अनुक्रमांक डॉक्टरचे नाव दिवस वेळ
1 डॉ निखिल जाधव बुधवार 12 pm to 02 pm
रविवार 10 am to 12 pm
2 डॉ. आदिब मुर्तुझा मंगळवार आणि शनिवार 12 pm to 02 pm
3 डॉ. अनिल देसुझा Friday 12 pm to 02 pm
4 डॉ योगेश जैन शुक्रवार 12 pm to 02 pm
5 डॉ. कायद धारीवाला सोमवार व गुरुवारी 12 pm to 02 pm
सोमवार व गुरुवारी 06 pm to 08 pm
शनिवार 9 am to 10 am
6 डॉ. अभिजीत पाटील शनिवार 04 pm to 06 pm
7 डॉ राजीव अरोरा गुरुवार 04 pm to 06 pm
8 Dr.Kunal Bansal गुरुवार 04 pm to 06 pm
9 डॉ. चेतन ओसवाल गुरुवार 8 am to 10 am
अनुक्रमांक डॉक्टरचे नाव दिवस वेळ
1 डॉ सागर वर्धमान सोमवार 10 am to 12 pm
2 डॉ. प्रीतम भुजबळ मंगळवार आणि शनिवार 10 am to 12 pm
3 डॉ. अपराजीता लुथ्रा बुधवार 10 am to 12 pm
4 डॉ. विमल परमार (रेटिना) शुक्रवार 10 am to 12 pm
5 डॉ. सचिन बोधळे (रेटिना विशेषज्ञ) शनिवार 02 pm to 04 pm
6 Dr. Jignesh Taswala Tuesday & Thursday 02 pm to 04 pm
7 डॉ. सलीम पठाण बुधवार, गुरुवार व शुक्रवार 08 am to 10 am
8 डॉ. पियुष बंसल (रेटिना) शुक्रवार 04 pm to 06 pm
गुरुवार 10 am to 12 pm
Sr.No Name of The Doctor Days Timings
1 Dr. Sourabh Mohite Monday & Friday 02 pm to 04 pm
2 Dr. C. B. Koppikar/ Upendra Dhar Tuesday & Thursday 12 pm to 02 pm
(sat 11 am to 1 pm on 5th floor by appointment)
3 Dr. Amol Dumbre Wednesday & Friday 10 am to 12 pm
4 Dr. Bhagyashree Khaladkar Monday & Friday 04 pm to 06 pm
5 Dr. Sumeet Shah Thursday 06 pm to 08 pm
6 Dr. Saurabh Joshi Monday 10 am to 12 pm
अनुक्रमांक डॉक्टरचे नाव दिवस वेळ
1 डॉ. अमित भट्ट शनिवार 2 pm to 4pm
अनुक्रमांक डॉक्टरचे नाव दिवस वेळ
1 डॉ वनीता ढेपे बुधवार व शुक्रवार 2 pm to 4 pm
अनुक्रमांक डॉक्टरचे नाव दिवस वेळ
1 डॉ. अनिल चव्हाण सोमवार व गुरुवारी 10 am to 12 Pm
2 डॉ. संदेश रनवाल मंगळवार आणि शुक्रवार 10 am to 12 pm
3 डॉ अश्विन बोराडे बुधवार, शनिवार व रविवार 10 am to 12 pm
अॅप द्वारे दररोज 10 am to 11 am
अनुक्रमांक डॉक्टरचे नाव दिवस वेळ
1 डॉ समीर देसाई बुधवार 5 pm to 6 pm
अनुक्रमांक डॉक्टरचे नाव दिवस वेळ
1 डॉ बी. एस. रट्टा सोमवार 02 pm to 03 pm
2 डॉ. क्षमा कुलकर्णी बुधवार व शुक्रवार 05 pm to 06 pm
3 डॉ प्रणव जाधव सोमवार व गुरुवारी 06 pm to 08 pm
अनु-क्रमांक डॉक्टरचे नाव दिवस वेळ
1 दर्शिता फाटणानी सोमवार शनिवार 10 AM ते 06 PM
अनुक्रमांक डॉक्टरचे नाव दिवस वेळ
1 डॉ मनीष वाजपेयी रविवार 10 am to 12 pm
शनिवार 06 pm to 08 pm
2 डॉ. नेव्हिल मिस्क्विट्टा सोमवार व गुरुवारी 04 pm to 06 pm
3 डॉ सुनीता रामम मंगळवार आणि शुक्रवार 04 pm to 06 pm
4 डॉ. सीमा शाह बुधवार व शनिवार 04 pm to 06 pm
सोमवार 10 am to 12 pm
अनुक्रमांक डॉक्टरचे नाव दिवस वेळ
1 डॉ प्रभात कुमार नियुक्तीद्वारे
अनुक्रमांक डॉक्टरचे नाव दिवस वेळ
1 डॉ. संदीप पाटील मंगळवार 12 pm TO 02 pm
अनुक्रमांक डॉक्टरचे नाव दिवस वेळ
1 डॉ विजया वारद शनिवार 2 pm to 4 pm
अनुक्रमांक डॉक्टरचे नाव दिवस वेळ
1 डॉ. सुमित सक्सेना मंगळवार / शुक्रवार 10 am to 12 pm
शनिवार 04 pm to 06 pm
2 डॉ. अभिषेक घोष मंगळवार 06 pm to 06 pm
अनुक्रमांक डॉक्टरचे नाव दिवस वेळ
1 डॉ निलेश पाटील मंगळवार गुरुवार 12 pm to 02 pm
2 डॉ. कविता कृष्ण गुरुवार 04 pm to 06 pm
3 डॉ. समीर सहाय केवळ नियुक्तीद्वारे
अनुक्रमांक डॉक्टरचे नाव दिवस वेळ
1 डॉ. स्वामी शिरस्कर शनिवार 4 pm to 6 pm
2 डॉ विवेक बेलमल्ली मंगळवार गुरुवार 6 pm to 8 pm
अनुक्रमांक डॉक्टरचे नाव दिवस वेळ
1 डॉ उदय पोटे बुध आणि शुक्र 02 pm to 04 pm
अनुक्रमांक डॉक्टरचे नाव दिवस वेळ
1 डॉ. शाम्स इक्बाल सोमवार व गुरुवारी 04 pm to 06 pm
2 डॉ. सोपर्ण खलडकर सोमवार, बुधवार आणि शनिवार 06 pm to 08 pm
3 डॉ आर के शिंपी सोमवार ते शुक्रवार 11 am to 01 pm
4 डॉ इरफान शेख सोमवार ते बुधवार 2 pm to 4 pm
5 डॉ. आशिष भावे शुक्रवार 06 pm to 08 pm
6 डॉ इब्राहिम कोठवाला मंगळवार गुरुवार 06 pm to 08 pm
प्रियंका गवळी (समन्वयक)
अनुक्रमांक डॉक्टरचे नाव दिवस वेळ
1 डॉ. नचिकेत पुरंदरे सोमवार 10 am to 12 pm
2 डॉ. नितीन पाठक मंगळवार 4 pm to 6 pm