पेडियाट्रीक सर्जन

ओपीडी कॉन्सल्टंट यादी

डॉक्टरचे नाव ओपीडी दिवस वेळ
डॉ. बी. एस. रट्टा सोमवार 02 PM TO 03 PM
डॉ. क्षमा कुल्कर्णी बुधवार आणि शुक्रवार 05 PM TO 06 PM
डॉ. प्रणव जाधव सोमवार व गुरुवार 06 PM TO 08 PM