डॉ. सुयोग अशोक दोशी

डॉक्टरचे प्रोफाइल

नाव
डॉ. सुयोग अशोक दोशी
पात्रता एमडी (मेड), डीएम (न्युरो)
स्पेशॅलिटी न्यूरोलॉजी न्यूरोलॉजी
अनुभव

थोडक्यात अनुभव

  1. आरएमसी लोनी येथे एमबीबीएस
  2. एमडी (मेड) बीजेएमसी पुणे 3 वर्षे
  3. डी.एम (न्यूरोलॉजी) एससीटीआयएमटीआर त्रिवेंद्रम 3-वर्ष

ओपीडी वेळापत्रक तपशील

विशेषता डॉक्टरचे नाव ओपीडी दिवस वेळ

न्यूरोलॉजिस्ट
डॉ. सुयोग डोशी सोमवार 01 pm to 03 pm
शुक्रवार 10 am to 12 pm