डॉ अब्बास चोपडावाला

डॉक्टरांची प्रोफाइल

नाव डॉ अब्बास चोपडावाला
पात्रता
विशेषता
अनुभव

थोडक्यात अनुभव

ओपीडी वेळापत्रक तपशील

विशेषता डॉक्टरचे नाव ओपीडी दिवस वेळ
चिकित्सक डॉ अब्बास चोपडावाला सोम आणि गुरु 02 pm to ते 4 pm
मंगळवार
10 am ते 12 pm
बुध आणि शुक्र 08 am ते 10 am