चेस्ट फिजिशियन

ओपीडी कॉन्सल्टंट यादी

चेस्ट फिजिशियन ओपीडी दिवस वेळ
डॉ. महेन्द्र कावेडिया गुरुवार 09 AM TO 10 AM
डॉ. लक्ष्मीकांत काटेकवार सोमवार व शुक्रवार 08 AM TO 10 AM
डॉ. वृषाली खाडे सोमवार व बुधवार 02 PM TO 04 PM